แจ้งการโอนเงิน

ชื่อคอร์ส: สสวท. ป.6 รอบสอง วิทยาศาสตร์ ปี 61 (ดาวน์โหลดเอกสาร)
ผู้สอน: ครูป้อม เอซายน์
ระยะเวลาเรียน: 180 วัน
ราคา: 3,600 บาท

ชื่อผู้เรียน
นามสกุล
อีเมล
วันเดือนปีเกิด
จำนวนเงินที่โอน
วันเวลาที่โอน *โปรดกรอกวันเวลาตรงตามสลิปที่โอนจริง
กรณีจัดส่งหนังสือ ผู้ปกครองโอนค่าคอร์สพร้อมกับค่าจัดส่งหนังสือ แต่ แจ้งโอนเงินเฉพาะราคาคอร์ส เท่านั้นนะครับ

บัญชีธนาคารที่โอนเข้า
ธนาคารของผู้โอน
เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ)
รหัสคูปอง (ถ้ามี)
ที่อยู่สำหรับจัดส่งหนังสือ
โรงเรียน
รู้จักเว็บไซต์จาก