คอร์ส Online เอซายน์ เต็มรูปแบบทั้งวิทย์ คณิต อังกฤษ

ติวโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ สำหรับน้อง ๆ ชั้นประถมถึงมัธยมต้น เน้นปรับพื้นฐาน ถึงระดับสอบแข่งขัน

Asci Team นำทีมโดย ครูป้อม เอซายน์

อาจารย์ธนากร แผลงเดช (ครูป้อม)

  • ปริญญาเอก วิทยาศาสตรศึกษา (กำลังศึกษา) ปริญญาโท การจัดการและนวัตกรรม ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรและการสอน ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต
  • ผู้บริหารและอาจารย์ผู้สอน วิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถม – ม.ปลาย โรงเรียนกวดวิชาบ้านพีระมิด ภายใต้การควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ
  • จบหลักสูตร Professional Coach Certification Program ซึ่งรับรองโดย สหพันธ์โค้ชนานาชาติ (ICF) และหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพต่าง ๆ มากมาย
  • ประสบการณ์การสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ถึงมัธยมศึกษาตอนต้น 18 ปี ทั้งติวเนื้อหา สอบเข้า และสอบแข่งขันระดับประเทศ เบื้องหลังความสำเร็จเหรียญทองหลายปีซ้อน
  • วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านทักษะการคิดและเทคนิคพัฒนาการเรียนรู้ สำหรับนักเรียน ผู้ปกครอง ครู และผู้บริหารโรงเรียน

อาจารย์ศรัณย์ นาทะสิริ

  • ปริญญาโท La Sierra University (USA)
  • หัวหน้าฝ่ายวิชาการ รับผิดชอบหมวดวิชาภาษาอังกฤษ ที่สถาบันเอมส์ (aims) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545
  • ประสบการณ์ในการสอนวิชาวิชาต่าง ๆ เช่น SAT, TOEFL, IELTS, CU-AAT, CU-TEP, TU-GET, GMAT, GRE, GAT, O-NET, 9 วิชาสามัญ (ภาษาอังกฤษ)
  • มีโอกาสได้รับเชิญไปสอนที่รร.ชื่อดังกว่า 20 โรงเรียน เช่น เตรียมอุดมฯ สาธิตปทุมวัน อัสสัมชัญ สตรีภูเก็ต Ruamrudee International School และอื่น ๆ
  • เป็นวิทยากรรับเชิญสอนที่บริษัท / หน่วยงานต่าง ๆ อีกมากมาย เช่น บมจ.การบินไทย คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล เป็นต้น

Asci Online ติวจัดเต็ม 3 กลุ่มสาระ ตั้งแต่เนื้อหารายเทอม ติวสอบเข้า และสอบแข่งขัน

เลือกดูคอร์สตามรายวิชาที่สนใจได้ด้านล่าง

วิทยาศาสตร์

ติววิทย์ประถม-ม.ปลาย ด้วยกระบวนการคิดวิเคราะห์และการคิดเชิงวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบ โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ

คอร์สวิทยาศาสตร์ทั้งหมด

ภาษาอังกฤษ

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและวิชาอื่นๆ เช่น SAT, IELTS, TOEFL, IGCSE, GED เพื่อเข้าหลักสูตร EP หรืออินเตอร์


คอร์สภาษาอังกฤษทั้งหมด

คณิตศาสตร์

ติวคณิตประถม-ม.ต้น เพิ่มทักษะการคิดคำนวณ เน้นความเข้าใจพื้นฐาน และฝึกทำโจทย์จริง พร้อมสู่สนามสอบระดับประเทศ

คอร์สคณิตศาสตร์ทั้งหมด

ภาษาไทย

เน้นการวิเคราะห์ และดีความ ทั้งหลักภาษา และวรรณคดี เพื่อเพิ่มความเข้าใจ ให้ทำข้อสอบได้คะแนนดียิ่งขึ้น


คอร์สภาษาไทยทั้งหมด

ทดลองวิทยาศาสตร์

เน้นการวิเคราะห์ ทดลองวิทยาศาสตร์ ด้วยกระบวนการคิดวิเคราะห์และการคิดเชิงวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบเป็นขั้นตอน

คอร์สทดลองวิทยาศาสตร์ทั้งหมด

คอร์สยอดนิยมใน ASci Online ดูคอร์สทั้งหมด

พบกับคอร์สเรียนออนไลน์ของ ASci Tutor ได้ เร็วๆ นี้

คอร์สใหม่ล่าสุด ดูคอร์สทั้งหมด

พบกับคอร์สเรียนออนไลน์ของ ASci Tutor ได้ เร็วๆ นี้

ทำไมต้องเรียนออนไลน์ กับ ASCI TUTOR

สอนเนื้อหาเข้มข้น

เน้นติวปรับพื้นฐาน ติวสอบเข้า ไปจนถึงระดับสอบแข่งขัน โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมจะดูแลให้น้องไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้

เน้นเทคนิคการคิดแนวใหม่

ไม่ใช่เพียงแค่การท่องจำเพื่อไปสอบ เราเน้นการสอนแบบยกตัวอย่าง มีการทดลอง พร้อมฝึกเทคนิคการคิดที่สามารถประยุกต์ใช้ได้จริง

เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา

เพียงมีอินเทอร์เน็ต น้อง ๆ ก็สามารถเข้าเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา ผ่านคอมฯ แท็บเล็ต หรือมือถือ ให้น้องสามารถจัดตารางเรียนได้ด้วยตนเอง

เรียนเข้าใจ วัดผลได้จริง

ไม่ใช่เพียงการดูวิดีโอออนไลน์เท่านั้น เรายังมีแบบฝึกหัด และระบบข้อสอบออนไลน์ ให้น้อง ๆ ได้ฝึกทำข้อสอบ ก่อนเข้าสู่สนามสอบจริง